Prosjekter

NAV

Prosjektnavn

Trusted Advisor – integrasjon forretning og IT

Kundens bransje

Offentlig sektor

Tjenesteområde

Digital transformasjon, kundereise

Kunde

NAV

   

Utfordring

I en digitalisering så er det kritisk at organisasjonen jobber tett sammen, på tvers av funksjonelle områder. NAV ønsket å knytte IT-miljøet tettere til forretningssiden for å sikre økt kundeorientering og raskere utvikling av relevante, digitale tjenester. De ønsket tett samarbeid på tvers gjennom alle faser av digitaliseringsarbeidet, for å sikre høyere kvalitet på spesielt analyse, strategi og designprosessene.

Leveranse

KPMG brukte tjenestedesign som metode for definere problemet tydelig og til utarbeidelse av løsning. Tilpassede metoder, arbeidsmåter og verktøy ble utarbeidet som deler av løsningen for den nye rollen. KPMG hadde prosjektledelse og fasilitering av prosessen.

Resultater

Gjennom prosjektet ble det utviklet oppdaterte metodeverk, arbeidsmåter og verktøy for å bedre NAVs beslutningsgrunnlag knyttet til digitalisering. Forslag til prosessforbedringer for å sikre mer smidige, tverrfaglige og raske leveranser i autonome team. Prosjektet etablerte en felles forståelse og eierskap til nytt beslutningsgrunnlag og ny måte å jobbe på. Kompetanse ble overført til NAV for selv å kunne visualisere prosesser og avhengigheter.

  

   

Verktøy

  • Kundereise og service blueprint
  • Personas
  • Interessentanalyse
  • Risikoanalyse
  • Gevinstanalyse
  • Strategisk veikart