Prosjekter

Nasjonal eiendomsforvalter

Prosjektnavn

Nytt fagsystem basert på Dynamics 365

Kundens bransje

Finans

Tjenesteområde

Digital Enterprise

Kunde

Nasjonal eiendomsforvalter

   

Utfordring

Kundens eksisterende fagsystem for eiendomsforvaltning sto i fare for å bli usupportert grunnet gammel versjon. De ønsket bistand til å anskaffe en ny og moderne skyløsning som skulle være premissgiver nye og effektiviserte prosesser. KPMG bisto med forhandling, anskaffelse og prosjektledelse.

Leveranse

Kunden var svært opptatt av å få en løsning som var så nært standard bransjeløsning som mulig. En del av oppdraget til KPMG ble derfor å tilpasse leveranse og organisasjon til dette. Organisasjonsendringen gjorde det viktig å skape aksept og endringsvilje hos brukerne av den nye løsningen.

Arbeidet omfattet utredning av teknisk kravspesifikasjon, kontakt med potensielle leverandører, forhandling og anskaffelse av nytt system, og prosjektledelse i forbindelse med implementering. Gjennom hele prosessen har KPMG fungert som en sparringspartner på teknologiske veivalg, og "best practice" knyttet til fremtidens arbeidsprosesser i avdelingen.

Resultater

Prosjektet er pågående.

  

   

Verktøy

  • Endringsledelse
  • Kontraktshåndtering
  • Interessentanalyse
  • Risikoanalyse
  • Gevinstanalyse
  • Leverandøroppfølging