Prosjekter

Circle K Europe

Prosjektnavn

Integrasjon av Topaz Energy Limited til Circle K Europe

Kundens bransje

Convenience & Fuel

Tjenesteområde

Prosjektledelse, endringsledelse og interessentoppfølging

Kunde

Cirkle K 

   

Utfordring

Circle K har en strategi om å vokse gjennom oppkjøp og sammenslåinger. I tråd med denne strategien har de gjennomført et oppkjøp av Topaz Energy i Irland, som består av over 420 bensinstasjoner i Irland og Nord-Irland. I etterkant av oppkjøpet har det vært stor aktivitet for å integrere Topaz inn i Circle Ks europavirksomhet. Målet er å skape en mer kostnadseffektiv drift og øke lønnsomheten. En stor del av denne kostnadseffektiviseringen skal realiseres ved å integrere Topaz Energy Limited inn i Circle K Europas IT-plattform.

Leveranse

KPMG ble engasjert for å bidra i planleggingen og gjennomføringen av denne IT-transisjonen, som inkluderer både systemer på bensinstasjonene, hovedkontoret og andre støttefunksjoner. Vi har jobbet med prosjektledelse knyttet til både testingen og implementeringen av nytt ERP-system for Topaz Energy Limited (nå Circle K Ireland). Inkludert i disse endringene har KPMG gjennom prosjektet fokusert på god endringsledelse i Circle K Ireland, som er en viktig del av et slikt omfattende integrasjonsprosjekt.

Resultater

Prosjektet ble levert på tid og kost. Selskapet har hatt en vellykket overgang til nytt ERP-system, både for ansatte ved hovedkontoret i Dublin, samt for 161 COCO (Company Owned Company Operated) stasjoner i landet. I tillegg til dette har selskapet blant annet implementert nytt HR-system, nytt innkjøpssystem og utviklet en helt ny kundeportal. Circle K vil gjennom integrasjonsprosjektet realisere kostnadseffektiviseringer og synergieffekter i tråd med den overordnede selskapsstrategien. Topaz Energy Limited integreres inn i Circle K Europa, og selskapet vil gjennom oppkjøpet få en betydelig posisjon i det irske markedet.

   

   

Teknologi

Prosjektet bruker arbeidsverktøy som Sharepoint, Wiki Confluence, Jira og HEAT Service Management-system. Kunden har også byttet ERP-system.

En viktig del av å integrere et selskap er å bygge kultur og endre måten vi jobber på. Dette krever godt og tverrfaglig samarbeid på tvers av både lokasjoner og funksjoner. Det bevisste arbeidet med dette har bidratt til at vi har landet prosjektet på en god måte.

Audhild Randa, Vice President IT Europe, Circle K