Prosjekter

Varehandel

Prosjektnavn

Implementering av ny kasseløsning

Kundens bransje

Varehandel

   

Utfordring

Et selskap innen varehandel sto midt oppe i implementeringen av kassaløsningssystem, POS-modulen, i Microsoft Dynamics 2012, men manglet intern kapasitet til å lede og gjennomføre de gjenstående aktivitetene for at prosjektet skulle komme i mål.

Leveranse

KPMG bisto med leverandøroppfølging, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av tester, spesifikasjon av løsninger på avdekkede feil, brukeropplæring og produksjon av brukermanualer, datamigrering, forberedelse og gjennomføring av pilotbutikk, on-site support i pilotperioden, produksjon av rapporter til bruk i butikk og på hovedkontor og utarbeidelse av verktøy for varebestilling.

Resultater

Migrering til ny POS-løsning gikk smertefritt, og gjennom tett oppfølging og godt samarbeid mellom alle involvert parter var pilotbutikken raskt stabil. Nye rapporter gjorde hovedkontoret i stand til å følge varebeholdning og salg i butikk på en mye bedre måte enn tidligere. Nye verktøy for varebestilling effektiviserte prosessen i butikk og ga tilgang til mer informasjon som gir butikksjef bedre grunnlag for innkjøpsbeslutninger. Løsningen er nå klar til å rulles ut i resten av kjeden.

  

Teknologi

Microsoft Dynamics AX 2012, SQL Server, SSRS, Excel.