Prosjekter

Offentlig sektor

Utfordring

Kunden har cirka 6000 medarbeidere i flere regioner og har tidligere etablert et senter for å levere fellestjenester, inkludert IKT-driftstjenester. Kunden ville gjennomføre en tredjepartsvurdering av IKT-driftens leveranser og av hvorvidt seksjon for IKT-drift har tilstrekkelig kvalitet i sine leveranser, og støtter opp om kundens videre strategiske utvikling. Med leveranser menes interne tjenesteleveranser, herunder oppgaver, ansvar, styring, fagkompetanse og bruk av teknologi.

Leveranse

KPMG gjennomførte vurderingen basert på KPMGs rammeverk og beste praksis, samt samtaler med sentrale interessenter fra kundens IKT og virksomheten forøvrig. Arbeidet evaluerte IKT-drifts nåsituasjon og belyste hvilke generelle forbedrings- og effektiviseringsmuligheter som eksisterer.
Vurderingen bestod hovedsakelig av:

  • Analysere og kartlegge nåsituasjonen til IKT-drift igjennom å utføre samtaler med sentrale interessenter og gjennomgang av tilgjengeliggjort dokumentasjon;
  • Vurdere om eksisterende organisasjonsstruktur, kompetanse og kapasitet på IKT-drift – den operasjonelle modellen – er hensiktsmessig og støtter stabil leveransekvalitet på tjenestene;
  • Gjennomføre en overordnet vurdering av hvorvidt eksisterende teknologi brukes hensiktsmessig opp mot KPMGs beste praksis;
  • Identifisere utfordringer og fremtidige forbedringsmuligheter for kundens IKT-drift.

Prosjektnavn

Evaluering av IKT-drift

Kundens bransje

Offentlig sektor

Kunde

Anonymisert, kontakt kan gis på forespørsel

Resultater

Kunden fikk en rapport med KPMGs faglige vurdering av seksjonen for IKT-drift, samt forslag til forbedringstiltak som vil understøtte kundens strategiske ambisjoner. Rapporten ble brukt som et underlag for både strategiske handlingsplaner og operative tiltak.

Teknologi/metodologi

KPMGs team evaluerte IKT-drifts nåsituasjon og hvilke forbedrings- og effektiviseringsmuligheter som eksisterer gitt nåsituasjonen basert på KPMGs metodeverk 'Operasjonell modell for IKT'. Metodeverket ble brukt til å vurdere tilstanden til styringsmodellen, organiseringen, tjenestene og prosessene, ferdighetene, ressursene og kompetansen, og rapporteringen opp mot virksomhetens behov og forventninger.