Om KPMG Digital

Vi er KPMGs digitale spydspiss som hjelper virksomheter med å identifisere, tilpasse seg og gripe mulighetene som ligger i digital teknologi.

Det handler om å gi kundene og brukerne en fantastisk opplevelse. Fremstå og fungere slik at kunder og brukere i enda større grad søker det du tilbyr og verdsetter opplevelsene du skaper.

Hva vil det si?

Det blir viktig å bygge og videreutvikle de egenskapene og ferdighetene som vil kreves fremover, og skape en kultur hvor alle jobber mot et felles mål. Vurdere om teknologien som anvendes må moderniseres eller byttes ut. Utnytte mulighetene teknologien gir til å analysere og få verdifull innsikt, og ta i bruk AI og intelligent automasjon på en smart og riktig måte.

Hva kan vi bidra med?

KPMG Digital har god erfaring med alt dette. Her jobber det sterke fagprofiler med et brennende ønske om å følge deg hele veien frem til mål og sørge for at du lykkes.

Vi jobber sammen med, og ikke bare for våre kunder. Involvering og deling av erfaring og kompetanse er en viktig del av vår metodikk og tilnærming. De beste resultatene skapes når alle er engasjerte og motiverte.

Det handler om å bli enda bedre enn det vi er i dag. Det er derfor vi jobber i KPMG Digital!

Kontaktperson:

Clint Sookermany

Partner – Head of KPMG Digital

E-post
clint.sookermany@kpmg.no