Aktuelt

Skytjenester? Så klart.

KPMG har 15 år på rad tatt pulsen på det nordiske outsourcing-markedet. 2018 er året hvor tjenesteleverandørene for første gang opplever en fallende etterspørsel og at skytjenester vurderes som en ny normal. Det er på tide å vinke farvel til tradisjonelle driftsmodeller, mener outsourcing-ekspert Geir Alexander Talseth i KPMG Digital.

Geir Alexander Talseth, Director i KPMG Digital

KPMG Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey er en årlig kartlegging hvor KPMG gjennom samtaler med nordiske sourcing-rådgivere og ledere hos internasjonale tjenesteleverandører får et innblikk i markedets utvikling og fremtidsutsikter, og virksomheters utfordringer og muligheter i 2018. Rapporten gir en pekepinn om hva som skal til for å lykkes med outsourcing og lønnsomme tjenestemodeller i en tid hvor digitalisering og omstilling står øverst på de fleste virksomheters agenda.

Etterspørselen stabiliserer seg

Etter 15 år med voksende etterspørsel etter eksterne tjenesteleveranser, er det endring å spore. For første gang siden undersøkelsen ble lansert opplever leverandørene en stagnasjon i markedet. .

-Etterspørselen har stabilisert seg og markedet har nådd et metningspunkt. Nå handler det i mye større grad om å utnytte leverandørene virksomheten allerede har enn å sette ut nye tjenester, forteller Geir Alexander Talseth, Director i KPMG Digital. .

-Vi ser klare indikasjoner på at dette henger sammen med skyinvesteringer, cybersikkerhet og automasjon, fortsetter Talseth.

Skalering er ikke lenger nok

- Digitaliseringen påvirker ikke kun forretningsmodeller, men i høyeste grad også driften. Å skalere en tradisjonell driftsmodell er ikke lenger nok for å møte de nye behovene for fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Det trengs en helt ny måte å jobbe på, med sterk samhandling og smidigere utviklings- og adopsjonsprosesser, forklarer Geir Alexander Talseth, Director i KPMG Digital.

-Sett fra et outsourcing-perspektiv, innebærer dette at virksomheter må evaluere og potensielt redesigne dagens driftsmodell og leverandørstruktur, påpeker han.

Skyinvesteringer øker

KPMGs nordiske undersøkelse viser at det ikke lenger er noen tvil om at skyløsninger er den nye normalen. 55 prosent av tjenesteleverandørene og 63 prosent av rådgiverne i kartleggingen forventer å se økte skyinvesteringer. Samtidig forventer over halvparten at investeringene i datasentre vil reduseres.

Med skyen som en ny normal etterlyses det nå beste praksis med effektive metoder og prosesser for adopsjon, implementering og migrering.

-Vi trenger ikke lenger bruke tid på å diskutere om skyløsninger er et fullgodt alternativ. De fleste har fått øynene opp for mulighetene skyen gir i form av skalerbarhet, kostnadseffektivitet og sikkerhet. Nå handler det om å finne beste praksis med riktige styringsmodeller, rett kompetanse og teknologiske plattformer som sikrer en smidig og sikker overgang til skyen, sier Talseth.

Talentmangel struper initiativer

For å bygge en virksomhet som kan lykkes med digital omstilling og innovasjon, trengs det ny kompetanse og økt forretningsforståelse både i egne rekker og i leverandørmarkedet, viser undersøkelsen. Men 7 av 10 rådgivere og tjenesteleverandører i outsourcing-markedet anser mangelen på talenter som virksomheters største hinder for å realisere planlagte initiativer i 2018.

-Det handler ikke bare om å plukke talenter rett fra skolebenken, men også om å bevare og videreutvikle talenter over tid. Digitaliseringsinitiativer kompliseres av at markedet raskt støvsuges for ekspertise. Da er det viktig å jobbe målrettet og strategisk med endringsledelse, tett knyttet opp mot kompetanseutvikling og talentstyring, poengterer Talseth.

-I tillegg til kompetansemangelen, utpekes dysfunksjonelle og fragmenterte driftsmodeller og dårlig styring og endringsledelse som store hindre for å lykkes i 2018. Og ikke overraskende er kutt i driftskostnader fremdeles øverst på listen over prioriterte tiltak i 2018. Dette er nøkkelutfordringer som må adresseres når virksomheten skal utvikle driftsmodeller for en ny tid, forteller han.